1. Jak prawidłowo dobrać ilość grzejników oraz ich moc dla danego typu pomieszczenia?

Wylicz zapotrzebowanie na ciepło dla twojego mieszkania według następujących zasad :

1. Zmierz powierzchnię poszczelnych pomieszczeń.

2. Dokonaj oceny termoizolacji mieszkania i wybierz odpowiedni wskaźnik według następujących kryteriów:

bardzo ciepłe system kanadyjski lub podwójna cegła szczelinowa z warstwą wełny mineralnej lub styropianu oraz trzywarstwoweokna zespolone zastosuj wskaźnik

– 70W/m².

ciepłe system tradycyjny cegła ceramiczna lub boczki ścienne typu suporex” z warstwą styropianu lub przynajmniej szczelipowietrz zastosuj wskaźnik

– 100W/m².

3. Zapotrzebowanie wyliczysz mnożąc powierzchnię mieszkania przez odpowiednio dobrany wskaźnik.

Przykład:

powierzchnia pomieszczenia – 10m²

wskaźnik zapotrzebowania na ciepło – 100W/m²

Moc grzewcza = 10m²x100W/m² = 1000W

Dla prawidłowego doboru mocy ogrzewaczy można posłużyć się wykresem i poniższą tabelą.

Praktyczna porada – starajcie się montować ogrzewacze jeśli to możliwe w pobliżu okien, a w dużych pomieszczeniach stosujcie zasadę – więcej ogrzewaczy mniejszej mocy daje lepszy efekt.

2. Jak prawidłowo zamontować ogrzewacz?

Ogrzewacz ma na wyposażeniu komplet stopek, kre po zamontowaniu pozwalają wykorzystać go jako wolnostojący, oraz komplet zawieszek służących do mocowania grzejnika na ścianie. Montażu ogrzewacza na ścianie należy dokonać zgodnie z poniższymi rysunkami. Bardzo ważne jest, aby po zamontowaniu grzejnika na ścianie termostat znajdow się na dole i po prawej stronie patrząc od frontu – ( patrz rysunki poniżej ).

3. Czy grzejnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem?

Tak !!! Regulator temperatury ( termostat ) ma wbudowany specjalny czujnik

( bezpieczeństwa ), który ma za zadanie po przekroczeniu temperatury niebezpiecznej ( czujnik mierzy temperaturę w odpowiednimmiejscu grzejnika ) odłączyć zasilanie elektryczne. Nie wolno zatem grzejnika niczym przykrywać ,ani suszyć na nim ręczników, elementów garderoby itp., poniew może dojść do przegrzania elementu grzejnego, zaburzenia pracy czujnika i do pożaru !!!

4. W jakim celu niektóre modele grzejników posiadają tzw. konwektor?

Konwektor czyli pas blachy trapezowej przygrzany do grzejnika w celu zwiększenia powierzchni wymiany ciepła z otoczeniem. Jegozadaniem jest wykorzystanie zjawiska konwekcji cieplnej !!! Dolna część konwektora powoduje zassanie chłodnego powietrza, które następnie zostaje ogrzane poprzez płyty radiatora i jako lżejsze jest wypromieniowane górną częścią konwektora. Taki układ zapewnia lepszą cyrkulację powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu.

Zjawisko konwekcji w grzejniku z konwektorem.

5. Czy grzejnik olejowy firmy ELPE może być użytkowany przez chorych na alergię?

Grzejnik jest cichy i bezwonny, wytwarza przyjemny mikroklimat, nie wysusza powietrza i nie spala kurzu, dlatego jest idealny do pomieszczeń dla dzieci, ludzi chorych i alergików.

6. Jaki jest czas rozgrzewania grzejnika elektrycznego?

Czas rozgrzewania grzejnika zależy w głównej mierze od mocy grzałki i od powierzchni oddawania ciepła. Moc grzałki jest dobierana do odpowiedniej wielkości powierzchni, tak aby zapewnić odpowiednie parametry cieplne.

Czas rozgrzewania przykładowego grzejnika :

  • Typ: 1316.100 ( 1000W/230V).

  • Ogrzewacz ustawiono w pomieszczeniu o powierzchni 10m² i temperaturze pokojowej 20ºC.

  • Przed włączeniem ogrzewacz posiadał temperaturę początkową, mierzona w dowolnym miejscu na powierzchni – 20ºC.

  • Ogrzewacz włączono ustawiając na pokrętle termostatu maksymalna temperaturę.

  • Ogrzewacz osiągnął maksymalną temperaturę 91ºC ( górny kolektor )

po okresie 15min., w tym czasie temperatura w pomieszczeniu podniosła się

o około 0,5ºC.

  • Następnie wyłączono ogrzewacz.

  • Od temperatury maksymalnej 91ºC do temperatury początkowej 20ºC ogrzewacz stygł 30min.

7. Badanie poboru zużycia energii na wybranym przykładowym modelu ogrzewacza.

Założenia do testu:

Czas testu 24 godziny.

Do testu wybrano dwa ogrzewacze typ 1316.150 o mocy 1500W każdy

( łączna moc nominalna 3000W ).

Ogrzewacze ustawiono w pomieszczeniu o powierzchni 30m².

Temperatura powietrza na zewnątrz wynosa +2ºC.

Temperatura w badanym pomieszczeniu wynosa +14ºC.

Włączono grzejniki, ustawiono pokrętła termostatów w pozycji max i dogrzano pomieszczenie do temperatury +20ºC.

Wyniki :

Przy ustawieniu termostatów w pozycji max” ( pełna moc ) dogrzanie pomieszczenia od temperatury +14ºC do temperatury +20ºCzajęło 2 godziny, a urządzenia łącznie

zużyły 6 kW energii ( pomieszczenie cały czas było zamknięte ). Następnie ustawiono pokrętła termostatów w obu urządzeniach tak , aby cały czas utrzymywana była temperatura +20ºC

( patrz punkt „3 – Kalibracja termostatu „). Przez kolejne 22 godziny oba grzejniki utrzymywały zadaną temperaturę i w tym czasie łącznie zużyły 22kW energii. Całkowite zużycie energii elektrycznej podczas testu dwóch grzejników 1316.150 wyniosło 28 kW !!!